Projekty unijne
Informacja o projekcie realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej

Dnia 28 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą P.H.U. „DREWEX” Andrzej Perchel w Starachowicach o dofinansowanie Projektu POPW.01.05.00-26-0181/20-00 pod nazwą: „Dotacja na kapitał obrotowy dla P.H.U. „DREWEX” Andrzej Perchel”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5: „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020” Oś priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Projekt przewiduje niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Cele główne Projektu, czyli: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Realizacja Projektu przyczyni się do niezaprzestania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przy utrzymaniu miejsc pracy.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 298 606,23 złotych. Kwota wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 298 606,23 złotych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich wynosi 298 606,23 złotych.

Drewno konstrukcyjne Starachowice
Jako producent drewna i klejonki (tartak) oferujemy szereg usług takich jak cięcie, impregnacja, zabezpieczanie, obróbka, suszenie drewna. Posiadamy spory skład drewna oraz wykonujemy wyroby z drewna konstrukcyjnego.
Copyright © PPHU DREWEX Sp. z o.o. | Projekt i wykonanie  Cięcie drewna Starachowice WGB-Group

tartak, producent klejonki, drewno, drewno konstrukcyjne, obróbka drewna, cięcie drewna, suszenie drewna, impregnacja drewna, tarcica, klejonka, producent drewna klejonego, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski

Suszenie drewna Starachowice Impregnacja drewna Starachowice Tarcica Starachowice Klejonka Starachowice Producent drewna klejonego Starachowice