Impregnacja ogniochronna drewna

Jedną z usług jakie oferujemy jest zabezpieczenie drewna przed ogniem i czynnikami biologicznymi poprzez impregnację zanurzeniową. Dzięki temu zabiegowi drewno nie tylko uzyskuje ochronę przed palnością, ale również uodparnia się na działanie grzybów, owadów i wilgoci. Impregnacji dokonujemy w specjalnie do tego przygotowanych zbiornikach zwanych wannami. Najczęściej stosujemy impregnaty przygotowane na bazie miedzi, co pozwala drewnu na uzyskanie dodatkowych właściwości. Miedź posiada działanie biobójcze dzięki czemu możemy dokonać impregnacji czterofunkcyjnej:

• przeciwogniowej
• przeciw pleśni
• przeciw robakowi
• przeciw grzybowi

Zawsze dbamy o to by drewno, które poddajemy impregnacji zanurzeniowej było odpowiednio przygotowane do tego procesu. Zależy nam aby środek głęboko wniknął w strukturę drewna, zapewniając całkowite zabezpieczenie. Należy pamiętać, że tylko czysty i suchy surowiec, którego wilgotność nie przekracza 25% we właściwy sposób przyjmie impregnat. Drewno nie może być też pokryte farbą lub lakierem.

Barwa drewna nie jest obojętna na impregnację zanurzeniową i po jej zakończeniu nabiera koloru oliwkowego bądź zgniłej zieleni. Jest to wynikiem zastosowania miedzi w impregnacie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, możemy wymienić szereg miejsc, gdzie impregnacja materiału budowlanego jakim jest drewno jest wymagana:

• zabudowa śródmiejska
• zabudowa jednorodzinna
• zabudowa zagrodowa
• budynek mieszkalny
• budynek zamieszkania zbiorowego
• budynek użyteczności publicznej
• budynek rekreacji indywidualnej
• budynek gospodarczy
• lokal użytkowy
• pomieszczenie mieszkalne
• pomieszczenie gospodarcze i technicze w budynku
• kondygnacja nadziemna i podziemna
• antresola, piwnica, suterena
• powierzchnia terenu biologicznie czynnego
• powierzchnia wewnętrzna budynku

Zapalność drewna przed i po impregnacji

Drewno pod względem chemicznym składa się z celulozy, ligniny i innych węglowodanów złożonych, a w masie drewna występują też żywice i olejki eteryczne. Każdy z tych składników drewna wykazuje wysoką łatwopalność. Drewno przede wszystkim wykorzystywane jest jako materiał budowlany. Materiały budowlane podzielone są na odpowiednie klasy niepalności przedstawione na poniższej tabeli:

suszenie drewna Starachowice


Oznaczenia określają reakcję materiału budowlanego na ogień. Od A czyli materiału niepalnego do E, czyli materiału łatwo zapalnego. Drewno w swojej naturalnej postaci zaliczane jest do klasy D, czyli jest materiałem łatwozapalnym. Zapalność drewna zależna jest też od ciężaru własnego surowca. Rozróżnia się kilka grup drewna: od bardzo lekkiego (poniżej 0,40 g/cm3) do bardzo ciężkiego (powyżej 0,80 g/cm3). Im lżejsze drewno, tym większa jego zapalność, jak na przykład drewno sosnowe czy świerkowe. Dzięki zastosowaniu zanurzeniowej impregnacji drewno może osiągnąć klasę B lub C, czyli znaleźć się w grupie materiałów niezapalnych, lub trudno zapalnych, co poszerza zakres zastosowań tego materiału w budownictwie.

Korzyściami jakie uzyskuje drewno po poddaniu impregnacji to:

• opóźnianie zapłonu drewna
• spowalnianie rozprzestrzeniania się ognia
• odporność na działanie czynników atmosferycznych
• stabilność chemiczna
• brak toksyczności w warunkach normalnych oraz w podwyższonej temperaturze
• zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych zaimpregnowanego drewna

Oprócz wyżej wymienionych korzyści, impregnacja powoduje w drewnie zwiększenie się szybkości zwęglania warstw powierzchniowych, co w efekcie daje wzrost warstwy węgla, posiadającego kilkukrotnie mniejszy współczynnik przewodnictwa cieplnego w porównaniu z drewnem.

Nasza firma korzysta z impregnatów firmy Kuprafung. Jest to sprawdzony dostawca, którego produkty służą do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia. Do metody zanurzeniowej najlepiej nadaje się środek Kuprafung – Uniepalniacz.